Latający Uniwersytet Młodzieży

– Poznajemy lokalną historię, aby budować globalną przyszłość.

“Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium” – Józef Piłsudski

KTO?

Nazywam się Tomasz Cebulski. Jestem politologiem i naukowcem, a z zamiłowania genealogiem i przewodnikiem. Od lat buduję narracje historyczne rodzin, wydarzeń i miejsc. Po 20 latach pracy edukacyjnej i popularyzatorskiej  głównie dla odbiorców angielskojęzycznych, postanowiłem w roku 2020 rozwinąć projekt edukacyjny – Latający Uniwersytet Młodzieży dla uczniów i studentów z Polski. Projekt ten jest możliwy dzięki wsparciu merytorycznemu i finansowemu Fundacji Alfreda Landeckera oraz Humanity in Action.

Pomysł jest prosty i oparty o moje dotychczasowe doświadczenia w pracy ze studentami w miejscach pamięci.

CO?

Latający Uniwersytet Młodzieży jest to projekt edukacyjny dla młodzieży mający na celu podniesienie świadomości historii lokalnej oraz promocję miejsc pamięci. Projekt składa się z dwóch części. Pierwsza to teoretyczna seria spotkań wykładowych i warsztatowych bezpośrednich oraz on-line. Wraz z moimi gośćmi-wykładowcami  zapoznamy młodzież z tajnikami warsztatu pracy historyka, historią lokalnej społeczności, lokalnymi miejscami pamięci oraz przeprowadzimy warsztaty edukacyjne dotyczące pracy i bezpieczeństwa w mediach społecznościowych oraz tworzenia treści zdjęciowych i video.

JAK?

Dużym zainteresowaniem młodzieży cieszy się mój wstępny konkurs o nazwie: „Orientuj się! Przeszłość jest obecna”, mający za zadanie aktywizować uczniów do własnych poszukiwań i odkryć miejsc historycznych. Przedstawiam uczniom serię od 6 to 10 zdjęć wykonanych w ich miastach, zdjęć nieoczywistych, często w dużym zbliżeniu,  ale zrobionych w miejscach lokalnie historycznie ważnych. Zadaniem uczniów jest wytropienie tych detali i zrobienie dobrego zdjęcia pokazującego cały kontekst miejsca oraz jednozdaniowy opis jego historii. Konkurs ten ma duże walory poznawcze i zachęca młodzież do aktywności i odwiedzenia miejsc historycznie ważnych.

ZADANIE DLA UCZNIÓW?

Druga część projektu będzie miała charakter praktyczny. Po zinwentaryzowaniu lokalnych miejsc pamięci i poznaniu ich współczesnego znaczenia dokonamy wraz z młodzieżą wyboru jednego miejsca, które wymaga interwencji, prac porządkowych, oznaczenia, odświeżenia, przypomnienia lokalnej wspólnocie. Wyposażeni w wiedzę teoretyczną oraz odpowiednie zgody gospodarzy tych miejsc wyruszymy, aby wspólnie przywrócić jednemu z nich dawny blask, jak również zadbać o jego opis, interpretację oraz wizytówkę cyfrową w internecie. Bardzo ważnym walorem części praktycznej jest potrzeba aktywizowania młodzieży wokół realnych zajęć w terenie w oderwaniu od ekranów i treści przekazywanej zdalnie. Oczywiście tego typu zajęcia na powietrzu będą uzależnione od ogólnej sytuacji pandemicznej w kraju, jak i regionie naszych potencjalnych aktywności.

GDZIE?

Z powodów historycznych, jak i osobistych wybrałem do realizacji projektu cztery miasta: Nowy Targ, Kraśnik, Czarny Dunajec i Jordanów. Część zajęć on-line będzie odbywać się w grupach mieszanych młodzieży z maksymalnie dwóch miast na jednym wykładzie. Takie spotkania będą też służyć wymianie dobrych praktyk i pomysłów.

KIEDY? 

Część teoretyczna: kwiecień-maj 2021

Część praktyczna: maj – czerwiec 2021

NAUCZYCIEL / LIDER?

Projekt pomyślany jest tak aby odciążyć nauczyciela / lidera grupy i stanowić dla niego pomoc edukacyjną dla treści przekazywanych w szkole w ramach przedmiotów takich jak historia, WOS czy język polski. Podstawowym zadaniem nauczyciela / lidera będzie wytypowanie zainteresowanych uczniów oraz doraźna pomoc przy informowaniu uczniów o kolejnych krokach projektu. Oczywiście nauczyciel / lider, jeśli tylko wyrazi ochotę będzie bardzo mile widziany jako opiekun merytoryczny danej grupy, słuchacz całego panelu szkoleniowego i opiekun w trakcie części praktycznej projektu.

PO CO?
  1. Aktywizacja młodzieży wokół lokalnych miejsc pamięci.
  2. Uświadomienie bogactwa historii lokalnej, lokalnych form upamiętnienia oraz ich uniwersalnego przekazu.
  3. Podniesienie kompetencji historycznych, werbalnych i społecznych uczniów.
  4. Przekazanie wiedzy poprzez spotkania z lokalnymi ekspertami i opiekunami miejsc pamięci.
  5. Zaprezentowanie możliwości płynących z promocji w mediach społecznościowych oraz praktycznych aspektów tworzenia treści wizualnych.
  6. Interwencja w jednym z miejsc pamięci oraz opieka nad nim.

Dodatkowym bardzo ważnym aspektem projektu będzie “oderwanie” uczniów od komputera i ekranu w czasie zajęć praktycznych.